Skip to main content

W odległości około 100 lat świetlnych od naszego Układu Słonecznego znajduje się system planetarny o niezwykłej precyzji matematycznej, wokół gwiazdy HD 110067. Ta pomarańczowa karłowata gwiazda jest centrum systemu z sześcioma egzoplanetami, które poruszają się w harmonijnej rezonansie orbitalnym. Tak doskonała równowaga jest wyjątkowo rzadka i wskazuje na to, że system pozostawał stabilny od miliarda lat.

Stabilność ta, według zespołu astronomicznego pod kierownictwem Carmen Choza z Instytutu SETI, stwarza idealne warunki dla powstania i rozwoju życia. Naukowcy przeprowadzili dogłębną analizę danych w poszukiwaniu technosygnatur – śladów technologii pozaziemskiej, używając do tego archiwalnych danych z Teleskopu Green Bank. Mimo że nie znaleziono żadnych dowodów na istnienie takich technologii, system HD 110067 pozostaje interesującym celem dla przyszłych, bardziej czułych obserwacji.

Poszukiwanie technosygnatur w Drodze Mlecznej jest trudnym zadaniem ze względu na ogromną skalę galaktyki i niewiedzę na temat potencjalnych form komunikacji pozaziemskiej. Naukowcy opierają się na założeniu, że technologia pozaziemska może emitować fale radiowe podobne do tych produkowanych przez technologię ziemską, i na tej podstawie ustalają zakres długości fal i wzorców sygnałów do poszukiwań.

System HD 110067, ze swoją niezwykłą stabilnością i egzoplanetami, które potencjalnie mogą zawierać wodę w stanie ciekłym, pozostaje obiecującym kandydatem do dalszych badań w poszukiwaniu życia poza naszym Układem Słonecznym. Choć pierwsze poszukiwania nie przyniosły rezultatów, zespół Chozy planuje powrócić do tego systemu w przyszłości, wykorzystując coraz to nowsze i bardziej zróżnicowane metody poszukiwań, co podkreśla niewyczerpane możliwości badawcze oraz niekończącą się ciekawość ludzkości w poszukiwaniu życia poza Ziemią.

Źródło: Research Notes of the AAS