Skip to main content

Teleskop Kosmiczny Jamesa Webba dostarczył fascynujących danych o młodej, zmienniej gwiazdzie PDS 70, oddalonej od nas o 370 lat świetlnych, która może być domem dla nie jednej, ale trzech protoplanet. Dotychczas potwierdzono istnienie dwóch protoplanet, ale najnowsze obserwacje mogą wskazywać na obecność trzeciej, co stanowi kolejny krok w rozumieniu formowania się systemów planetarnych.

Badanie to było częścią międzynarodowego projektu MINDS, realizowanego przez zespół astronomów i fizyków z wiodących instytutów badawczych. Wykorzystując zaawansowaną aparaturę Teleskopu Webba, naukowcy analizowali dane z kamery NIRCam, co pozwoliło na zaobserwowanie możliwej trzeciej protoplanety, okrążającej gwiazdę w młodym dysku protoplanetarnym.

To odkrycie podkreśla zaawansowane możliwości Teleskopu Webba w badaniu kosmosu w zakresie podczerwieni, niedostępnym dla obserwatoriów naziemnych. Dane te mogą nie tylko zmienić nasze rozumienie formowania się planet, ale także dostarczyć cennych informacji o ewolucji systemów planetarnych, co jest jednym z głównych celów JWST.

Źródło: Universe Today