Skip to main content

Jednym z najbardziej intrygujących odkryć naukowych ostatnich dekad jest to, że fizyka naszego wszechświata wydaje się być precyzyjnie dostosowana do życia. Pewne liczby w fizyce muszą znaleźć się w bardzo wąskim zakresie, aby życie mogło istnieć. Przykładem jest siła ciemnej energii, która napędza przyspieszające rozszerzanie się wszechświata. Gdyby była ona nieco silniejsza, materia nie mogłaby się skupiać, uniemożliwiając powstanie gwiazd, planet czy jakiejkolwiek złożonej struktury, a co za tym idzie – życia. Jeśli była by słabsza, wszechświat zawaliłby się na siebie w ułamku sekundy. To tylko jeden z wielu przykładów.

Popularnym wyjaśnieniem tego zjawiska jest teoria wieloświata (z ang. multiverse), sugerująca, że nasz wszechświat to tylko jeden z nieskończenie wielu, każdy z własnymi prawami fizyki. To trochę jak w loterii: im więcej losów, tym większa szansa na wygraną. Jednak eksperci w dziedzinie matematyki prawdopodobieństwa wskazują, że wnioskowanie o wieloświecie na podstawie takiego dostrojenia jest błędem logicznym, znanym jako „odwrotna pułapka hazardzisty”.

Wyobraźmy sobie, że Betty gra w bingo i wygrywa w pierwszej minucie. Jej wniosek: „Skoro wygrałam, musi grać wiele osób w innych miejscach”. To jednak błędne rozumowanie. Niezależnie od tego, ile osób gra, szanse Betty na wygraną się nie zmieniają. Podobnie jest z wszechświatem: fakt, że nasz wszechświat jest dostosowany do życia, nie oznacza automatycznie istnienia innych, nieprzystosowanych wszechświatów.

Teoria inflacji wszechświata – szybkiego powiększania się we wczesnych etapach jego istnienia – daje pewne podstawy do przypuszczeń o wieloświecie. Jednak brak jest dowodów na to, że różne wszechświaty mają różne prawa fizyki.

Niektórzy naukowcy sugerują, że nasz wszechświat posiada pewne wewnętrzne zasady, które kierują go ku rozwojowi złożoności i życia. To zupełnie nowe spojrzenie na naukę, porównywalne do odkrycia w XVI wieku, że Ziemia nie jest centrum wszechświata. Możemy być zaskoczeni, odkrywając, że wszechświat sprzyja egzystencji życia, pomimo że przez długi czas ignorowaliśmy te dowody.

Ten artykuł ukazuje, jak złożone i fascynujące jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o naturę naszego wszechświata. Wieloświat to teoria, która wciąż wzbudza wiele kontrowersji i dyskusji w świecie naukowym, a jej prawdziwa natura pozostaje jednym z największych zagadek współczesnej fizyki.

Źródło: Live Science