Skip to main content

Enrico Fermi, znany fizyk, w 1950 roku zadał fundamentalne pytanie dotyczące poszukiwań życia poza Ziemią: „Gdzie są wszyscy?”. Pytanie to odnosi się do zagadki, dlaczego, biorąc pod uwagę ogrom i wiek Wszechświata oraz powszechność składników niezbędnych do życia, nie znaleziono dotąd dowodów na istnienie inteligentnych form życia poza naszą planetą.

Rozwiązania tej zagadki próbowano znaleźć na różne sposoby. Jednym z nich jest koncept Harta-Tiplera, który zakłada, że pozaziemskie cywilizacje po prostu nie istnieją. Inne teorie wskazują na trudności i ogromne koszty podróży kosmicznych, co tłumaczyłoby, dlaczego obce gatunki mogłyby osiedlać się w skupiskach, zamiast tworzyć galaktyczne imperia. Wskazuje się też na możliwość znalezienia technologii obcych cywilizacji, takich jak sondy i sztuczna inteligencja, zamiast samych istot.

W 1980 roku fizyk Frank Tipler rozwinął tę ideę, twierdząc, że cywilizacje pozaziemskie mogłyby używać samoreplikujących się robotów (sond von Neumanna) do eksploracji kosmosu. Teoria ta zakłada, że ludzkość mogłaby natknąć się na takie roboty zamiast na samych przedstawicieli obcych cywilizacji.

Geoffrey A. Landis w 1993 roku zaproponował teorię „Perkolacji”, według której prawa fizyki ograniczałyby możliwość ekspansji międzygwiezdnej. Milan M. Cirkovic w 2008 roku zasugerował, że obce cywilizacje mogłyby być bardziej zainteresowane optymalizacją niż ekspansją.

W 2019 roku Adam Frank i jego zespół z NASA przedstawili teorię „Efektu Aurory”, sugerując, że osadnictwo w galaktyce mogłoby zachodzić w skupiskach z powodu niegościnnych środowisk na innych planetach.

Daniel Vallstrom w swoich badaniach podkreślił, że zaawansowane społeczeństwa mogłyby wydać superinteligentne AI jako funkcję ewolucji. Vallstrom argumentuje, że paradoks Fermiego jest paradoksalny tylko wtedy, gdy zakłada się, że społeczeństwa i super-AI są „bezwzględnie ekspansywne”, co jest dyskusyjne.

Podsumowując, istnieje wiele teorii próbujących wyjaśnić, dlaczego nie natrafiliśmy jeszcze na ślady obcych cywilizacji, a odpowiedź na to pytanie nadal pozostaje jednym z największych tajemnic nauki.

Źródło: Universe Today