Skip to main content

Od czasu przelotu sond Voyager obok Jowisza i jego księżyców w 1979 roku, naukowcy spekulują o możliwości istnienia życia na Europie, jednym z księżyców Jowisza. Europa, według modeli planetarnych, składa się z skalistego i metalicznego jądra, lodowej skorupy i płaszcza oraz oceanu wodnego, który może sięgać głębokości 100 do 200 km. Uważa się, że ocean ten jest utrzymywany dzięki tzw. pływowemu zginaniu, wynikającemu z interakcji z potężnym polem grawitacyjnym Jowisza, co prowadzi do aktywności geologicznej w jądrze Europy i hydrotermalnych kominów na granicy jądra i płaszcza.

Głównym celem misji NASA Europa Clipper, która wystartuje 10 października 2024 roku i dotrze do Jowisza w kwietniu 2030 roku, jest zbadanie potencjalnej mieszkalności Europy. Misja ta będzie wykorzystywać zaawansowane instrumenty do badania powierzchni i wnętrza księżyca. Chociaż głównym zadaniem misji nie jest wykrycie samego życia, ale ocena zdolności Europy do wspierania życia, jakie znamy. To obejmować będzie potwierdzenie istnienia oceanu wewnętrznego Europy oraz ustalenie, czy posiada on niezbędne źródła chemiczne i energetyczne dla życia.

Naukowcy długo spekulowali, że życie wewnątrz Europy może przypominać formy życia obserwowane wokół hydrotermalnych kominów w oceanach Ziemi, w tym ekstremofilów, organizmów, które mogą prosperować w ekstremalnych warunkach i nie są zależne od światła słonecznego dla energii. Misja Europa Clipper ma trzy główne cele naukowe: charakteryzowanie lodowej skorupy i wszelkich podpowierzchniowych zbiorników wodnych, ich składu, właściwości oceanu oraz natury wymian między lodową powierzchnią a oceanem; identyfikację składu nie-lodowych materiałów na powierzchni i w atmosferze, w tym związków zawierających węgiel; oraz charakteryzację geologicznych cech powierzchniowych i miejsc o dużym znaczeniu naukowym.

Wyniki misji Europa Clipper pomogą informować o przyszłych misjach w zewnętrznym Układzie Słonecznym, w tym o proponowanym lądowisku na Europie, które zbada powierzchnię lodową księżyca i kolumny wodne bardziej szczegółowo. Misja ta ma zatem na celu zbudowanie solidnej podstawy wiedzy o tym tajemniczym „Świecie Oceanu” i pomóc rozwikłać zagadkę jego potencjalnej mieszkalności.

Źródło: Univese Today