Skip to main content

Asteroida 33 Polyhymnia, znajdująca się w pasie asteroid między Marsem a Jowiszem, stała się przedmiotem zainteresowania naukowców. Nowe badania sugerują, że ta asteroida może być tak gęsta, że zawierać może elementy, których dotąd nie spotkaliśmy na Ziemi.

Na naszej planecie znamy 118 pierwiastków chemicznych, uporządkowanych według liczby protonów w jądrze atomowym, co nazywamy układem okresowym. Naukowcy przez lata próbowali wytwarzać nowe pierwiastki, dodając kolejne protony do jąder atomowych. Jednakże istnieje pewien punkt, który pozostaje tajemnicą nauki, a mianowicie, ile protonów można ostatecznie umieścić w jednym jądrze. Niektórzy eksperci twierdzą, że granicą jest liczba 164.

W wynikach swojego najnowszego badania, naukowcy z Uniwersytetu Arizona sugerują, że asteroida 33 Polyhymnia może zawierać materiał, który osiąga tę właśnie graniczną wartość.

Badacze obliczyli, jaką gęstość miałby pierwiastek o atomowym numerze 164. Ogólnie rzecz biorąc, im wyższy numer atomowy, tym pierwiastek jest gęstszy, choć zdarzają się wyjątki. Wyniki sugerują, że gęstość takiego pierwiastka o numerze atomowym 164 byłaby podobna do gęstości, którą obserwowano już w przypadku asteroidy Polyhymnia.

Asteroida 33 Polyhymnia jest tak gęsta, że naukowcy sugerują, że może być to tzw. „compact ultradense object” (CUDO). Oznacza to, że te obiekty są o wiele gęstsze niż cokolwiek na Ziemi i mogą zawierać pierwiastki, które dotąd nie zostały odkryte.

Warto zaznaczyć, że najgęstszy pierwiastek na Ziemi, osm, zawiera 76 protonów w każdym jądrze atomowym. Jeśli obliczenia naukowców są poprawne, to asteroidy typu CUDO, takie jak Polyhymnia, mogą być zbudowane z materiału zawierającego nawet 164 protony w każdym jądrze atomowym.

Jeden z autorów badania, Jan Rafelski, podkreślił, że „pomysł, że takie pierwiastki mogą być na tyle stabilne, aby występować w naszym Układzie Słonecznym, jest niezwykle ekscytujący.”

Odkrycie to otwiera nowe perspektywy w badaniach kosmicznych i może prowadzić do odkrycia zupełnie nowych elementów, które kształtują naszą wiedzę o składzie Wszechświata.