Skip to main content

Europa, jeden z 95 księżyców Jowisza, wytwarza codziennie 1000 ton tlenu, co według Laboratorium Napędu Odrzutowego NASA wystarczyłoby, by utrzymać przy życiu milion ludzi każdego dnia. Najnowsze badania opublikowane w „Nature Astronomy” wskazują jednak, że jest to znacznie mniej, niż naukowcy wcześniej przypuszczali. Europa, będąca szóstym co do wielkości księżycem Jowisza, jest nieco mniejsza niż Księżyc Ziemi i, podobnie jak nasza planeta, posiada skaliste wnętrze oraz żelazne jądro.

Te fascynujące wyniki uzyskano dzięki misji kosmicznej Juno NASA, która zbliżyła się do Europy w 2022 roku, mierząc bezpośrednio skład cząstek naładowanych uwalnianych z atmosfery księżyca. Okazuje się, że Europa produkuje około 26 funtów tlenu na sekundę – znacznie mniej niż wcześniej szacowane 2000 funtów na sekundę.

Chociaż obecność tlenu na Europie jest sama w sobie ekscytująca, nie oznacza to, że księżyc jest gościnny dla ludzi. Intensywne promieniowanie na Europie sprawia, że nawet astronauta w skafandrze kosmicznym nie przetrwałby tam dłużej niż jeden dzień.

Badanie to ma kluczowe znaczenie nie tylko dla zrozumienia procesu formowania się Jowisza, ale także dla poznania roli, jaką gazowe giganty odgrywały w transferze ciężkich pierwiastków w Układzie Słonecznym – elementów niezbędnych dla istnienia planet skalistych takich jak Ziemia i potencjalnie życia.

NASA planuje wystrzelić misję Europa Clipper 10 października 2024 roku, aby dokładniej zbadać ten lodowy księżyc i ocenić, czy może on stanowić środowisko sprzyjające życiu. Europa jest uważana za jedno z najbardziej obiecujących miejsc w naszym Układzie Słonecznym, gdzie mogą istnieć warunki odpowiednie dla życia poza Ziemią.

Źródło: Yahoo News