Skip to main content

Naukowcy osiągnęli przełom, tworząc miniaturowy implant mózgowy, który przekształca sygnały mózgowe w mowę. Ten 'proteza mowy’ otwiera drogę do przyszłości, w której osoby niezdolne do mówienia z powodu chorób neurologicznych, mogą komunikować się poprzez myślenie.

Implant, nie większy niż znaczek pocztowy, zawiera ogromną ilość mikrosensorów odczytujących złożoną mieszankę sygnałów elektrycznych wysyłanych do mięśni odpowiedzialnych za mowę. Nie tyle czyta myśli, co wykrywa, które mięśnie chcemy poruszyć w naszych wargach, języku, szczęce i krtani.

Gregory Cogan z Duke University, współautor badania, podkreśla, że obecne narzędzia umożliwiające komunikację osobom z takimi schorzeniami jak ALS (stwardnienie zanikowe boczne) czy zespół zamknięcia, są bardzo powolne i nieporęczne. Nowa technologia powinna poprawić opóźnienie, ponieważ mieści więcej elektrod na małym układzie do rejestrowania bardziej precyzyjnych sygnałów.

Badacze umieścili swoje urządzenie na ultracienkim, elastycznym plastyku medycznym, z elektrodami rozmieszczonymi w odstępach mniejszych niż dwa milimetry, umożliwiającymi wykrywanie konkretnych sygnałów nawet z bardzo blisko położonych neuronów.

W testach implantu tymczasowo wszczepionego u czterech pacjentów bez zaburzeń mowy, zarejestrowano aktywność w mózgowej korze motorycznej mowy, sygnalizującą mięśniom mowy podczas powtarzania przez pacjentów 52 bezsensownych słów. Algorytm uczenia maszynowego ocenił nagrane informacje, określając, jak dobrze aktywność mózgowa może przewidzieć przyszłą mowę.

Niektóre dźwięki były przewidywane z dokładnością 84%, szczególnie jeśli dźwięk stanowił początek nieistniejącego słowa, jak 'g’ w gak. Dokładność była różna i spadała w bardziej skomplikowanych sytuacjach, a ogólna średnia dokładność dekodera wynosiła 40%.

Dzięki obiecującemu początkowi, Narodowe Instytuty Zdrowia przyznały znaczący grant na dalsze badania i dopracowanie technologii. Cogan wspomina również o opracowywaniu urządzeń rejestrujących bez żadnych przewodów, co pozwoliłoby na swobodne poruszanie się i niezależność od gniazdka elektrycznego.

Źródło: Scence Alert