Skip to main content

Nowe badania wykazały, że tajemnice pola magnetycznego Słońca, które przez cztery wieki pozostawały nierozwiązane, mogą leżeć blisko jego powierzchni.

Pole magnetyczne Słońca odpowiada za powstawanie ciemnych plam słonecznych, wybuchów słonecznych i koronalnych wyrzutów masy (CMEs). Od czasów Galileusza, który badał pole magnetyczne Słońca, jego pochodzenie pozostawało tajemnicą. Teraz międzynarodowy zespół badaczy jest bliżej rozwiązania tej zagadki, która zaskakiwała nawet Galileusza.

Odkrycie sugeruje, że plamy słoneczne i wybuchy słoneczne są prawdopodobnie wynikiem płytkiego pola magnetycznego, a nie pola pochodzącego z głębszych warstw Słońca, jak wcześniej sądzono. Wyniki mogą pomóc naukowcom lepiej przewidywać wybuchy słoneczne i burze geomagnetyczne, które zagrażają satelitom, systemom komunikacyjnym i infrastrukturze energetycznej Ziemi, a także wskazują na zaskakujące powiązanie między zewnętrznymi warstwami Słońca a czarnymi dziurami.

Zespół badawczy, korzystając z superkomputera NASA, przeprowadził skomplikowane obliczenia, które wykazały, że pole magnetyczne Słońca powstaje około 64 000 kilometrów poniżej jego powierzchni, w fotosferze. Choć może się to wydawać głęboko, Słońce ma promień około 697 000 km, co oznacza, że pola magnetyczne powstają w zewnętrznych 10% supergorącej plazmy Słońca.

Plamy słoneczne to chłodne, ciemne obszary na powierzchni Słońca, które powstają, gdy linie pola magnetycznego się splątują. Naukowcy zauważyli, że liczba plam słonecznych rośnie podczas maksimum słonecznego, czyli w 11-letnim cyklu słonecznym.

Poprzednie modele sugerowały, że pole magnetyczne Słońca powstaje w dolnej części strefy konwekcji, gdzie gorąca plazma wznosi się z jądra Słońca, przenosząc ciepło i energię na powierzchnię. Jednak nowe badania pokazują, że perturbacje blisko powierzchni Słońca mogą rosnąć i tworzyć struktury magnetyczne.

Zespół badaczy, korzystając z heliosejsmologii, zmierzył fale dźwiękowe przenikające przez Słońce, aby określić jego strukturę i przepływ plazmy tuż pod powierzchnią. Stwierdzili, że zmiany w przepływach plazmy w górnych 5-10% Słońca mogą generować struktury magnetyczne odpowiedzialne za obserwowane plamy słoneczne.

Badacze odkryli również zaskakujące podobieństwo między przepływami plazmy na powierzchni Słońca a środowiskiem wokół czarnych dziur. Podobnie jak w przypadku dysków akrecyjnych wokół czarnych dziur, niestabilność magnetorotacyjna w zewnętrznych warstwach Słońca może być pierwszym krokiem w generowaniu pola magnetycznego Słońca.

Źródło: Yahoo News