Skip to main content

Firma Google DeepMind opracowała algorytm uczenia maszynowego, który według twierdzeń może przewidywać pogodę dokładniej niż obecne metody wykorzystujące superkomputery. Ich model, nazwany GraphCast, wygenerował dokładniejszą prognozę 10-dniową niż system High Resolution Forecast (HRES), używany przez Europejskie Centrum Prognoz Pogody Średnioterminowej (ECMWF). GraphCast, działający na zwykłym komputerze, przewyższył ECMWF w ponad 99% zmiennych pogodowych w 90% z 1,300 testowanych regionów.
Algorytm GraphCast został wytrenowany na 38 latach globalnych danych pogodowych do 2017 roku, a następnie użył danych z 2018 roku do tworzenia prognoz na 10 dni w mniej niż minutę. Mimo że GraphCast przewidział z dużą dokładnością ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak fale upałów, zimna i burze tropikalne, naukowcy zaznaczają, że nie jest on doskonały, ponieważ jego wyniki są generowane w „czarnej skrzynce” – AI nie potrafi wyjaśnić, jak doszło do danego wzorca.

Chociaż model GraphCast wykazuje imponującą wydajność, naukowcy nie widzą go jako zastąpienia obecnie używanych narzędzi. Prognozy regularne są nadal potrzebne do weryfikacji i ustawiania początkowych danych dla każdej prognozy. Algorytmy uczenia maszynowego mogą generować wyniki, których nie są w stanie wyjaśnić, co sprawia, że są podatne na błędy. Mimo to, modele AI mogą uzupełniać inne metody prognozowania i generować szybsze przewidywania, a także pomóc naukowcom zobaczyć zmiany w wzorcach klimatycznych.

Źródło: Live Science