Skip to main content

Odkryto potencjalną egzoplanetę na orbicie wokół podwójnej gwiazdy AC Herculis, oddalonej o 4200 lat świetlnych od Ziemi, w tzw. dysku okołopodwójnym. Co wyjątkowe, dysk ten znajduje się w konfiguracji polarnej – coś, co astronomowie obserwują po raz pierwszy. Oznacza to, że egzoplaneta obiega swoje dwie słońca w orbitach prawie prostopadłych do płaszczyzny ich obrotu.

Zjawisko to zostało opisane w artykule „AC Her: Evidence of the first polar circumbinary planet”, który ma zostać opublikowany w „The Astrophysical Journal”. Główną autorką jest Rebecca Martin z Nevada Center for Astrophysics na University of Nevada w Las Vegas. Zespół badaczy analizując konfigurację gwiazd i ich dysku, zauważył charakterystyczne przerwy w dysku, które mogą świadczyć o obecności egzoplanety.

Co interesujące, egzoplaneta może być drugim pokoleniem planet, które uformowało się z pozostałości po zniszczeniu pierwszego pokolenia w fazie czerwonego olbrzyma głównej gwiazdy. Choć dysk nie jest dokładnie polarny – jest pochylony tylko o 9% względem idealnie prostopadłej orientacji – stanowi to pierwszy obserwowany przypadek takiego układu wokół gwiazdy poza głównym ciągiem.

Nie wiemy jeszcze wiele o tej egzoplanecie – jej masie, rozmiarze czy innych cechach. Jednak sama możliwość jej istnienia i nietypowa konfiguracja układu wzbudzają duże zainteresowanie naukowców i mogą dostarczyć nowych informacji na temat formowania się planet w takich niezwykłych warunkach.

Źródło: Univers Today