Skip to main content

DARPA realizuje program POWER, mający na celu przesyłanie energii laserowo w powietrzu i na ziemi. Jest to innowacyjne podejście do rozwiązywania problemów zasilania, zwłaszcza w kontekście samolotów elektrycznych. Agencja pracuje nad stworzeniem globalnej sieci przekaźników laserowych, która dostarczałaby energię bezprzewodowo na skalę światową. Nazwa programu, czyli Persistent Optical Wireless Energy Relay, oddaje istotę tego przedsięwzięcia.

Pomimo fascynującej koncepcji, bezprzewodowe przesyłanie energii stanowi ogromne wyzwanie z punktu widzenia fizyki i efektywności konwersji światła laserowego na energię elektryczną. Kluczowym elementem programu POWER jest opracowanie skutecznych przekaźników, zdolnych zminimalizować straty podczas tej konwersji.

Plan programu składa się z trzech faz: opracowanie koncepcji przekaźników, ich integracja z istniejącymi samolotami oraz przetestowanie możliwości bezprzewodowego przesłania 10 kW na odległość 200 km. Realizacja tego projektu jest planowana na kilka najbliższych lat.

Dr. Paul Jaffe, który kieruje programem POWER, podkreśla jego potencjał do znacznego poprawienia wykorzystania energii elektrycznej i zmiany sposobu, w jaki społeczeństwo korzysta z energii.

Źródło: DARPA