Skip to main content

Tajemnica mniejszej ilości DNA neandertalczyków w genomach Europejczyków w porównaniu do ludzi z Azji Wschodniej wydaje się ostatecznie rozwiązana. Nowe badania wskazują, że kluczem do tego zagadkowego zjawiska była migracja wczesnych rolników.

Wszyscy ludzie poza Afryką mają w swoim genomie pewny procent dziedzictwa neandertalskiego, przeciętnie około 2%. Jednak osoby z azjatyckimi korzeniami mają o 8-24% więcej genów neandertalskich niż Europejczycy. To paradoks, biorąc pod uwagę, że według badań kopalnych neandertalscy przodkowie żyli w Europie. Dlaczego więc Azjaci dziedziczą więcej genów neandertalskich?

Nowe badania sugerują rozwiązanie tego zagadkowego problemu. Migracja wczesnych ludzi z Afryki przynajmniej 40 000 lat temu przyniosła Homo sapiens, czyli myśliwsko-zbierackich ludzi, w kontakt z ich kuzynami Homo neanderthalensis, co prowadziło do krzyżowania się. Jednak późniejsza fala migracji Homo sapiens około 10 000 lat temu spowodowała rozcieńczenie genów neandertalskich tylko w Europie. Była to fala rolników z niewielkim dziedzictwem neandertalskim, przemieszczających się z Bliskiego Wschodu i południowo-zachodniej Azji do Europy. Ci wczesni rolnicy mieszać się z lokalnymi myśliwymi i przyczynili się do rozpowszechnienia bardziej Homo sapiens-genowego materiału genetycznego w tej części świata. Ludzie Homo sapiens osiedlający się we Wschodniej Azji około 60 000-70 000 lat temu nie doświadczyli tego samego rozcieńczenia genów neandertalskich z powodu napływu nowych osadników.

Badacze prześledzili historię relacji między Homo sapiens a neandertalczykami, analizując 4464 wcześniej zsekwencjonowane genomów Homo sapiens, datowanych na okres od 40 000 lat temu do dzisiejszych czasów. W badaniach analizowano proporcje DNA neandertalskiego w zależności od szerokości geograficznej, długości geograficznej, czasu i regionu. Okazało się, że na początku obecność DNA neandertalskiego była większa w Europie niż w Azji, co jest zgodne z teorią, że wczesni Homo sapiens migrowali z Afryki i spotykali swoich kuzynów na Bliskim Wschodzie i w Europie. Redukcja genów neandertalskich w populacji europejskiej miała miejsce później.

Największa różnica występowała między europejskimi myśliwymi a neolitycznymi rolnikami, którzy przybyli do Europy około 10 000 lat temu. Okazało się, że myśliwcy mieli wyższy udział genów neandertalskich niż rolnicy, co sugeruje, że nowa fala imigrantów wprowadziła do populacji europejskiej genotypy bardziej Homo sapiens. W Azji Wschodniej nie doszło do podobnego napływu, ponieważ rolnicy byli rodzimymi mieszkańcami. Wyniki badania opublikowane zostały 18 października w czasopiśmie „Science Advances”.

Warto zaznaczyć, że kontakty między neandertalczykami a Homo sapiens miały miejsce nawet wcześniej niż 40 000 lat temu. Ostatnio, 13 października, grupa badaczy z Uniwersytetu Pensylwanii doniosła w czasopiśmie „Current Biology”, że jeszcze przed 75 000 laty grupa Homo sapiens spotkała się z neandertalczykami w Europie, krzyżując się z nimi i pozostawiając swój ślad w 6% genomu neandertalczyków.

Podsumowując, rozwiązanie zagadki mniejszej ilości genów neandertalskich u Europejczyków w porównaniu do Azjatów leży w migracjach ludzi w przeszłości, zwłaszcza rolników. To ciekawy przykład, jak nowe badania nad genetyką i historią ludzkości mogą rozwiewać tajemnice naszej ewolucji i migracji.

Źródło: Live Science