Skip to main content

W opinii ekonomistów z Banku Pekao S.A., obecnie światowa gospodarka przeżywa przełomową rewolucję technologiczną, której głównym aktorem jest sztuczna inteligencja (AI). Nowoczesne formy AI, w tym zaawansowane modele, takie jak ChatGPT, wykazują zdolność do wykonywania bardziej złożonych zadań niż ich poprzednicy. To przekształcenie jest jakościowe i stwarza zarówno wyzwania, jak i nowe możliwości. Najnowszy raport Banku Pekao S.A. pt. „Między cyberpunkiem a technoutopią. Raport o sztucznej inteligencji i jej wpływie na gospodarkę” analizuje konsekwencje rozwoju sztucznej inteligencji dla światowej gospodarki.

Karol Pogorzelski, ekonomista z Banku Pekao S.A., podkreśla, że sztuczna inteligencja ma potencjał znacznego zwiększenia dobrobytu, chociaż niekoniecznie będzie to odzwierciedlane w tradycyjnych wskaźnikach PKB. Główną korzyścią wynikającą z rozwoju AI będzie poprawa jakości usług, a wiele z tych usług będzie dostępnych tanio lub nawet za darmo, co sprawia, że ich wpływ na PKB będzie trudny do oszacowania.

Jednocześnie rozwijająca się sztuczna inteligencja może zastąpić niektóre stanowiska pracy, ale także stworzyć zapotrzebowanie na nowe zawody i specjalizacje. Chociaż obawy związane z utratą miejsc pracy są obecne, szacuje się, że na każde miejsce pracy podatne na wyparcie przez AI przypada ponad dwa stanowiska, które zyskają dzięki nowym technologiom.

Sebastian A. Roy, ekonomista z Banku Pekao S.A., zwraca uwagę na fakt, że wprowadzenie sztucznej inteligencji może spowodować polaryzację społeczeństwa. Pracownicy wykonujący rutynowe zadania kognitywne, takie jak pracownicy biurowi, mogą odczuć spadek popytu na swoje umiejętności. Jednak równocześnie rozwój AI może pomóc w zmniejszeniu różnic płacowych między płciami, choć może też zwiększyć różnice między pokoleniami oraz pracownikami najemnymi a posiadaczami kapitału.

W miarę jak sztuczna inteligencja będzie miała coraz większy wpływ na gospodarkę, rośnie potrzeba jej opodatkowania, aby państwa nadal mogły finansować dobra publiczne i programy socjalne. Jednakże, żadne państwo nie jest jeszcze przygotowane do efektywnego opodatkowania AI, zwłaszcza że te działają w przestrzeni wirtualnej i są kontrolowane przez międzynarodowe korporacje. Rozwiązanie tego problemu wymagać będzie współpracy międzynarodowej.

Raport Banku Pekao o sztucznej inteligencji składa się z czterech części, które omawiają genezę AI, jej wpływ na dobrobyt i PKB, konkurencję o miejsca pracy oraz kwestie opodatkowania. Warto zrozumieć, że sztuczna inteligencja to nie tylko narzędzie, ale także istotny czynnik kształtujący przyszłość gospodarki i społeczeństwa. Rozwój AI stanowi zarówno wyzwanie, jak i szansę dla naszego świata, i z pewnością będziemy musieli dostosować się do tych zmian.

Źródło: BANK Pekao S.A.